Dit is de privacyverklaring van Yessica de Reus Fotografie. Yessica de Reus Fotografie respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Yessica de Reus Fotografie is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Yessica de Reus Fotografie haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik je deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kan je altijd terecht via een mail aan mail@yessicadereus.nl

CONTACTGEGEVENS:
Yessica de Reus Fotografie
Van Lijnschootenlaan 19
2671CD Naaldwijk
mail@yessicadereus.nl
KVK: 81023111
 
PRIVACY VERKLARING
Yessica de Reus Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer mits je een betaling doet via online bankieren.
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie op de website of één van mijn sociale media kanalen of telefonisch
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE YESSICA DE REUS FOTOGRAFIE VERWERKT
Yessica de Reus Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan Yessica de Reus Fotografie niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via mail@yessicadereus.nl 
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Yessica de Reus Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je te kunnen leveren
– Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvan zij wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Yessica de Reus Fotografie nodig heeft voor haar belastingaangifte.
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Yessica de Reus Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

HOELANG BEWAART YESSICA DE REUS FOTOGRAFIE DEZE PERSOONSGEGEVENS
Yessica de Reus Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Yessica de Reus Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Yessica de Reus Fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Yessica de Reus Fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij haar opvragen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Yessica de Reus Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Yessica de Reus Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yessica de Reus Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
Yessica de Reus Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Yessica de Reus Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yessica de Reus Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Yessica de Reus Fotografie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@yessicadereus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yessica de Reus Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE YESSICA DE REUS FOTOGRAFIE JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD
Yessica de Reus Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yessica de Reus Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@yessicadereus.nl
 
 


privacy verklaring

begint het al te kriebelen?

Wat je ideeën ook zijn, ik weet zeker dat we er samen iets tofs van kunnen maken! Heb je nog een vraag, wil je een reportage boeken of gewoon even kletsen? 

neem contact op

dANK JE WEL!

Je bericht is verzonden.
Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.